Indicatie

Om de zorg, hulp of voorziening te krijgen die u nodig heeft, moet er volgens de wet onderzocht worden of u hiervoor in aanmerking komt. U heeft een indicatie nodig. Dit is een verklaring waarin staat op welke hulp, zorg en/of voorziening u recht heeft. Voor de zorg en ondersteuning die u ontvangt heeft u een indicatie ontvangen van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) of uw gemeente.

Kijk voor meer informatie op de website van: www.ciz.nl of de website van uw eigen gemeente.

 

Eigen bijdrage

De indicatie bepaalt welke zorg en ondersteuning u ontvangt. Bovendien heeft uw indicatie ook invloed op uw eigen bijdrage. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze. De eigen bijdrage is afhankelijk van het type zorg en ondersteuning die u ontvangt en o.a. van het inkomen en eigen vermogen. U kunt hier meer over lezen op de website van het CAK via www.cak.nl.

 

Als uw zorgbehoefte groter is dan uw zorgvraag of indicatie wordt de zorg misschien niet volledig gefinancierd door uw (zorg)verzekering of gemeente. In dat geval kunt u de zorg via WelzijnZuidWest ook particulier inschakelen.