Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg.

Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg uit 2015 is iedere zorgondernemer verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.

 

Vanaf 01-01-2016 is de Wkkgz van kracht, deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten. WelzijnZuidWest is aangesloten bij Solopartners, die voorziet in een Klachtenfunctionaris en een Klachtencommissie. Hierdoor voldoet WelzijnZuidWest aan de Wkkgz.

 

Wilt u meer weten over onze klachtenregeling?

Neem vrijblijvend contact met ons op via 06-83560909 of het contactformulier.