Privacyreglement

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is vanaf 25 mei 2018 van kracht gegaan en brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Ook voor ons als zorgaanbieder. De regels dwingen om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie over cliënten. Juist nu veel informatie gedigitaliseerd is. De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement van WelzijnZuidWest. U heeft recht om uw gegevens in te zien en zo nodig aan te laten passen.We bewaren uw dossier maximaal 5 jaar in het archief.

Heeft u vragen over ons privacyreglement of wilt u inzage ?

Neem vrijblijvend contact met ons op via 06-83560909 of het contactformulier.